Kontakt   •   Regulamin   •   faq

 • Opis systemu MeestB2B

  Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż MEEST Polska Sp. z o.o. uruchomiła system informatyczny MEEST B2B. Dzięki systemowi współpraca z dotychczasowi jak i z nowymi partnerami biznesowymi przebiegać będzie jeszcze sprawniej. Każdy z naszych Partnerów posiada swój unikalny profil, który jest dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i wymagań. W ramach profilu każdy Partner posiada spersonalizowane konta dostępowe dla swojej kadry.

 • Możliwości dla partnerów biznesowych

  Nadawania przesyłek:
  nadanie przesyłki, lista przesyłek, informacje o przesyłce, tracking

  Tworzenia list wysyłkowych: z użyciem skanera kodów kreskowych lub poprzez uzupełnienie formularza

  Generowania dokumentów exportowych: CN23, CP71, TFP3, faktura proforma, Prealert Manifest

  Obsługi zwrotów i reklamacji: lista zwrotów, tworzenie zwrotu, tworzenie listy wysyłkowej zwrotu

  Generowania dokumentów importowych (zwroty, reklamacje): CN37, faktura proforma, Prealert Manifest

  Kontrolowania bieżących rozliczeń poprzez funkcje:
  Zarządzania fakturami: zawiera wszystkie dane księgowe dotyczące bieżącej obsługi pocztowej wynikającej z umowy o świadczenie usługi pocztowej oraz wszystkie dokumenty faktur proforma z obsługi wysyłek i zwrotów Zarządzanie umowami Zarządzanie cennikami

  Tworzenie raportów: raporty dzienne z obsługi pocztowej, raport dostarczonych przesyłek, raport płatności COD, raport z obsługi zwrotów

 • Korzyści płynące z korzystania z systemu

  Nasz system zapewnia również sprawdzenie poprawności kodów celnych CN. Istotnym elementem systemu jest w pełni automatyczna walidacja poprawności ukraińskich adresów. Istnieje również możliwość korzystania z poczty wewnętrznej użytkowników systemu. MEEST B2B posiada możliwość integracji z systemami Partnerów poprzez API. Zapraszamy do współpracy.

 • logo