logo2
ue logo

Informujemy, iż MEEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI MEEST POLSKA POPRZEZ WYTYCZENIE KIERUNKÓW ROZWOJU W KONTEKŚCIE WZORNICTWA NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEGO AUDYTU”

W wyniku realizacji projektu MEEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowała następujący cel główny projektu: „Określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego MEEST POLSKA”.

Wartość projektu: 129 150.00 PLN

Wartość dofinasowania: 89 250.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85.00%